Counseling bij prenatale testen: Ouders helpen beslissen

print print

Prenatale testen zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit het beleid rond zwangerschapsbegeleiding. Alle zwangere vrouwen, of beter alle (toekomstige) ouders moeten beslissen of zij op het aanbod ingaan of niet. Bovendien is het domein van prenatale screening en diagnose in voortdurende ontwikkeling, met steeds nieuwe mogelijkheden. Ouders moeten dus ook kunnen begrijpen voor welke testen ze kiezen en wat hun finaliteit is.

Dit plaatst hulpverleners voor een uitdaging. Ze hebben niet alleen kennis nodig van de testen, maar moeten zich ook bekwamen in het counselen van de ouders naar een geïnformeerde keuze. Deze vorming wil professionals een houvast bieden tijdens dit proces.

Waar en wanneer?

Antwerpen op 29 en 30 mei 2017
(Vergadercentrum Auxilia, Sint-Jacobsmarkt 49-51, 2000 Antwerpen)

Doelgroep

Professionelen in de gezondheids - en welzijnssector, die door het beroep dat ze uitoefenen een rol spelen in de medische of psychosociale begeleiding van zwangere vrouwen/koppels.

Omdat ervaringsuitwisseling een erg belangrijk aspect is van deze vorming, zijn deze dagen niet geschikt voor studenten of zuiver theoretische medewerkers.

Wees er snel bij, want we laten slechts 16 deelnemers toe!
Hier inschrijven

Accreditatie voor vroedvrouwen werd aangevraagd.

Wenst u meer info?
Neem contact met vragen@faranet.be, 016 38 69 50