Ik ben jonger dan 16 en ik zou graag vrijen met mijn vriend. Wat zegt de wet?

print print

Als je jonger dan 16 bent, mag je in principe geen seks hebben. Een minderjarige (- 18 jaar) mag seks hebben als zij/hij minstens 16 jaar is. Twee 17- jarigen die met elkaar naar bed gaan, zijn dus niet strafbaar. Belangrijke voorwaarde is dat beide jongeren dit echt zelf willen en dat ze met hun volle verstand deze beslissing hebben genomen. Een meisje dat onder invloed van drugs of alcohol niet meer beseft wat ze doet, stemt dus niet ten volle toe.

Maar wat als je nog geen 16 jaar bent? Heb je als meisje de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt, dan wordt jullie vrijpartij (met penetratie) automatisch bestempeld als een verkrachting. Het argument dat jullie hier beiden ten volle mee instemden gaat niet op. Volgens de wet is een jongere onder de 14 jaar niet in staat om een beslissing van die aard te maken.

Tussen 14 en 16 jaar, spreekt men bij toestemming niet meer over verkrachting, maar over aanranding van de eerbaarheid. Dit is, net zoals verkrachting, een strafbaar feit.

Indien één van jullie meerderjarig is dan heeft hij/zij een strafbaar feit gepleegd. Strafrechtelijke vervolging, procedure en strafmaat zijn dan mogelijk. Is de 'dader' minderjarig dan spreken we van een 'als misdaad omschreven feit' (MOF) en kan de jeugdrechtbank in principe tussenkomen. Als twee seksuele partners jonger zijn dan zestien jaar plegen beiden een 'als misdaad omschreven feit'.

Samengevat:

Heb je als meisje seksuele betrekkingen, met je volle toestemming, dan kan dit toch gezien worden als een verkrachting of een aanranding.

  Jonger dan 14 jaar 14 of 15 jaar 16 jaar of ouder
Zonder penetratie Aanranding Aanranding Geen misdrijf
Met penetratie Verkrachting Aanranding Geen misdrijf

In principe zal er zolang niemand klacht neerlegt, ook niemand vervolgd worden. Als minderjarige val je echter onder het gezag van je ouders. Je ouders kunnen hierdoor in principe beslissen of en met wie jij als minderjarige mag omgaan, een relatie hebben... Als ouders van een -16jarige zwanger of bevallen meisje haar (ex)vriend niet zien zitten als partner voor hun dochter en/of als vader van hun kleinkind, kunnen zij hem laten vervolgen door een klacht in te dienen bij politie. De Dienst Zedenfeiten zal dan onderzoeken of er een strafbaar feit gepleegd werd. Zo ja, dan kan zij de jongen of man vervolgen. Als niemand klacht indiende, is het geen goed idee om zelf als minderjarige naar de politie te stappen om te melden dat je beiden instemde met seks, want het blijft een strafbaar feit dat dan vervolgd kan worden.

Daarnaast kan ook de Bijzondere Jeugdzorg ingrijpen wanneer er door het seksueel gedrag van een minderjarige (zelfs ouder dan 16 jaar) sprake zou zijn van een problematische opvoedingssituatie (POS). Bijvoorbeeld wanneer een minderjarige van 17 jaar in de prostitutie stapt, of wanneer een 16-jarige een (seksuele) relatie heeft met een 60-jarige man ...

Soms verneemt de politie ook op een andere manier dan via een klacht strafbare feiten, bijvoorbeeld bij betrapping op heterdaad (als je bijvoorbeeld seks hebt in de duinen, in het park of in de auto op de openbare weg) of via de media (youtube, reportages ...). Dan kunnen zij toch beslissen te vervolgen.

Tot slot verplicht de wet de burgerlijke stand om elke aangifte van een kind geboren uit een minderjarige moeder te melden aan het parket. Het parket zal op zijn beurt deze situatie melden aan het politiekorps in de gemeente van de jonge moeder. Bij grote politiekorpsen zal deze melding doorgegeven worden aan de jeugdbrigade (of sociale dienst, sociale cel,...). Zij zullen de jonge mama een bezoekje brengen om na te gaan of er eventueel bijkomende hulp moet worden geboden. Kleinere politiekorpsen hebben niet altijd de middelen en het personeel om dit te doen.