Interdisciplinaire Werkgroep Prenatale Diagnose

print print

Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit professionele hulpverleners die werken binnen de context van (zwangerschapsafbreking na) prenatale diagnose in Vlaamse ziekenhuizen. Het is een open groep waar geïnteresseerden steeds bij kunnen aansluiten. Momenteel bestaat de werkgroep uit een 20-tal leden. Het is een heterogene groep van (hoofd) vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychologen en pastores uit Vlaamse ziekenhuizen.

Dit initiatief heeft voor ons een dubbele functie. Enerzijds is het de bedoeling om alle professionele hulpverleners (psychologen, vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, …) die vaak eenzaam binnen dit domein hun weg moeten zoeken, te ondersteunen door hen samen te brengen en vanuit de onderlinge uitwisseling elkaar (professioneel en emotioneel) te versterken. Anderzijds is het de bedoeling om een netwerk zichtbaar te maken van deze professionele hulpverleners verspreid in Vlaanderen. Het inventariseren van kanalen waar potentiële hulpvragers terecht kunnen, is ons inziens iets waar heden veel nood aan is. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om eventuele vragen die bij ons terecht komen, indien nodig, correct te kunnen doorverwijzen.

De werkgroep komt trimestriëel samen bij Fara. Er werd beslist om elke bijeenkomst vorm te geven door een theoretisch, wetenschappelijke uiteenzetting in combinatie met een bespreking van hieraangelinkte casuïstiek. Op deze manier kan de werkgroep zorgen voor interne vorming en intervisie.

Wil je meer informatie over de werkgroep PND? Of overweeg je om aan te sluiten?
Laat je gegevens dan hier achter.