Waarvoor kan je terecht bij Fara?

print print

Heb je vragen? Of zoek je een luisterend oor?

Je kan bij Fara vrijblijvend terecht voor vragen rond of een luisterend oor bij:

 • Ongeplande zwangerschap
 • Tienerzwangerschap en jong ouderschap
 • Prenatale testen
 • Verwerking van abortus of zwangerschapsafbreking
 • Begeleidingsgesprekken

   Begeleiding rond de keuze

 • Twijfel je bij een ongeplande zwangerschap over het zelf opvoeden van je kindje? Overweeg je abortus? Of is pleegzorg of adoptie misschien iets voor jou?
 • Samen met jou kunnen we stilstaan rond thema’s als: de betekenis van deze zwangerschap, omgaan met gemengde gevoelens, de impact van de beslissing op je relatie, steun van je partner en je ouders, omgaan met druk vanuit je omgeving, omgaan met niet zelf gekozen verantwoordelijkheid, alleen of als koppel verder leven na de beslissing, …

 • Vind je het moeilijk om te kiezen tussen wel of niet screenen? Tussen wel of niet kiezen voor een diagnostische test? Of is er reeds een afwijking bij je kindje vastgesteld en weet je niet of je de zwangerschap moet voorzetten of afbreken?
 • Samen met jou en je partner bekijken we hoe je het beste kan omgaan met de moeilijke keuze waar je nu voor staat. We helpen je ook de gesprekken met het begeleidende team in het ziekenhuis zo goed mogelijk te voor te bereiden.

   Begeleiding na de keuze

  Ongeacht de keuze voor behoud, abortus of afbreking blijven mensen soms met vragen zitten of hebben ze het emotioneel moeilijk. Bij Fara kan je terecht voor gesprekken om deze vragen of gevoelens helder te krijgen.
  Daarin kan samen met jou gewerkt worden rond thema’s als: omgaan met schuld, schaamte, verantwoordelijkheid; verlies en rouwgevoelens; zelfbeeld; invloed op relaties met betekenisvolle anderen; groeien uit deze crisis; zingevingvragen.
  Soms zijn mensen na de keuze op zoek naar extra ondersteuningsmogelijkheden binnen of buiten het eigen netwerk om alles in goede banen te leiden. Ook dit kan Fara samen met jou in kaart brengen.

   Kinderwens na een moeilijke voorgeschiedenis

  Heb je vragen of twijfels over kinderwens omdat je in het verleden een abortus of zwangerschapsafbreking liet uitvoeren? Of heb je reeds een kindje met een beperking in je gezin en roept dit vragen op voor een volgende zwangerschap? Dan kan je bij Fara terecht om zicht te krijgen op de betekenis van deze kinderwens en de twijfels die daarmee gepaard gaan.

  Lotgenotencontact

  Fara faciliteert verschillende vormen van lotgenotencontact:

   TEENS-Tienermoederweekends

  Ben jij een jonge mama en wil je graag andere jonge mama’s en hun kindjes ontmoeten, dan is het tienermoederweekend misschien iets voor jou.
  Samen met de TEENS werking van vzw Lejo organiseert Fara twee keer per jaar een weekend waar tienermoeders ervaringen kunnen uitwisselen, nieuwe ervaringen opdoen of gewoon ontspannen.

   Groepsgesprek rond abortusverwerking

  Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties na een abortus die je makkelijker zou kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaakten?
  Dan kan je bij Fara terecht voor contact met anderen met een abortuservaring (om psycho-sociale redenen). Samen praten we over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.
  We komen samen in kleine besloten groepjes van 5 à 7 vrouwen (en mannen) om ervaringen uit te wisselen. Je engageert je voor een kortdurend traject van 3 bijeenkomsten en je bent vrij om te vertellen wat je zelf wil. Je kan aansluiten bij 1 van de geplande groepjes of je interesse kenbaar maken. Om de huur van een lokaal en drankje te bekostigen vragen wij 30 euro voor het ganse traject, doch de prijs mag geen drempel vormen. Vraag dan naar ons sociaal tarief.

  Data voorjaar 2017:
  Te Leuven op vrijdagavonden om 19u op 3, 10 en 24 februari.

   Cozapo

  Fara werkt samen met Cozapo, ‘Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek’. Heb jij een gewenste zwangerschap beëindigd omdat prenatale diagnostiek een ernstige afwijking bij het kind aan het licht bracht? Dan kan je bij Cozapo terecht voor uitwisseling en ondersteuning met ervaringsdeskundigen.