Onze missie en visie

print print

Als luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes begeleidt Fara vzw vrouwen, koppels en hun omgeving die tijdens hun zwangerschap met een moeilijke beslissing geconfronteerd worden. Ook willen wij professionals die met deze vrouwen of koppels in contact komen ondersteunen door vorming en intervisie. Fara beoogt immers zwangerschapskeuzes aan de oppervlakte te brengen en de kwaliteit rond het nemen van en leven met deze beslissingen te stimuleren. Daarnaast betracht Fara een stem te zijn in het maatschappelijke debat door via het brede publiek te informeren en sensibiliseren om de moeilijke thema’s rond zwangerschapskeuzes bespreekbaar te maken. Op die manier kan onze expertise en ervaring het beleid mee vorm geven.

In onze sterk gemedicaliseerde samenleving is er een ruim zorgaanbod, ook wat betreft de medische en psychosociale omkadering van zwangerschap. In vergelijking met die zorg is er weinig aandacht voor de impact van keuzes die mensen maken rond zwangerschap. Zo kunnen vrouwen, al dan niet samen met een partner, beslissen om hun kinderwens actief proberen te vervullen, uit te stellen, of om af te zien van ouderschap. Tijdens een zwangerschap staan ze voor de keuze om al of niet te screenen op afwijkingen via prenatale te testen. De mogelijkheden rond prenatale testen nemen toe, waardoor steeds meer mensen in een positie komen dat ze het voortzetten van hun zwangerschap in vraag kunnen stellen bij een ongunstige prenatale diagnose. Ook wie te maken krijgt met een ongeplande of ongewenste zwangerschap kan verschillende opties overwegen. Niet alle zwangerschapskeuzes hoeven als problematisch ervaren te worden. Maar ervaring en onderzoek heeft het belang van een weloverwogen beslissing voor de verwerking van de keuze nadien aangetoond. Fara wil dan ook het feit dat deze keuzes een impact hebben op het leven van mensen bespreekbaar maken.

Fara wil het belang van een weloverwogen, kwaliteitsvol beslissingsproces benadrukken voor vrouwen, koppels en hun omgeving alsook een goede verwerking nadien. Keuzevrijheid is bij deze levenskeuzes belangrijk. Uit een terecht en goedbedoeld respect voor de keuzevrijheid van de betrokkenen, dreigen deze keuzes echter volledig uit het publieke debat te verdwijnen en naar de privésfeer te worden verschoven. Hierdoor krijgen vrouwen en koppels in kwestie soms het gevoel er alleen voor te staan en missen zij de nodige ondersteuning. Vanuit een christelijke zorgethische inspiratie, vertaalt Fara respect voor de keuze daarom als een betrokkenheid op de vrouw en haar omgeving in het beslissingsproces waarbij Fara mee op weg wil gaan. Fara beschouwt dit beslissingsproces dan ook als een zorgtraject dat zich afspeelt vóór, tijdens en na de zwangerschap en de gemaakte keuze. Bovendien heeft Fara aandacht voor de hele relationele context van de vrouwen en koppels in dit proces, met inbegrip dus van de partner, het ongeboren leven en de bredere omgeving (ouders, broers/zussen, …).

Daarom wil Fara vrouwen, koppels en hun omgeving in hun zoektocht naar een kwaliteitsvol beslissingsproces nabij zijn wanneer zij tijdens hun zwangerschap voor een moeilijke keuze staan: omdat de zwangerschap ongepland is, omdat de vrouw in kwestie nog een tienermeisje is, omdat de prenatale diagnose een ernstige afwijking bij het kindje aantoont, ... Fara helpt hen om inzicht te geven in hun vragen, angsten en twijfels en deze bespreekbaar te maken. Op die manier wil Fara hen de nodige informatie en ondersteuning bieden om tot een vrije maar bewuste keuze te komen. Ook is er ruimte om de verwerking en beleving van deze keuze open aan bod te laten komen.

Om de kwaliteit rond het nemen van en leven met beslissingen inzake zwangerschap te stimuleren, richt Fara zich ook tot alle professionelen die met een vrouw of koppel in een beslissingsproces op weg gaan: in het onderwijs, in de welzijns- en gezondheidssector, … Naast individuele informatieverstrekking biedt Fara regelmatig vorming, (discreet) casusoverleg en intervisie aan zodat deze professionelen in hun specifieke context en werkveld een kwaliteitsvol beslissingsproces kunnen begeleiden.

Tenslotte wil Fara ook bij de publieke opinie een bredere bewustwording creëren rond de diverse aspecten van zwangerschapskeuzes, met veel aandacht voor de noden van vrouwen, hun omgeving en de positie van het ongeboren leven. Fara wil het publieke debat hieromtrent verruimen door sensibilisering en informatie rond het belang van een gefundeerde beslissing rond zwangerschap en geboorte, en de impact hiervan op het verdere leven van mensen. Ook beoogt Fara op die manier een speler te zijn in het beleidsvoorbereidende werk inzake zwangerschapskeuzes.