Katleen
Alen

Contactpersoon voor de thema's ongeplande zwangerschap en abortusverwerking

Maatschappelijk werkster
Criminologe
Relatie - en gezinstherapeut

Silke
Brants

Contactpersoon voor de thema's prenatale diagnose en tienerzwangerschap

Filosofe
Klinisch seksuologe
Relatie - en gezinstherapeut i.o.

Facebookprofiel: Silke Van Fara

Kirsten
Elen

Contactpersoon voor het thema tienerzwangerschap

Orthopedagoge
Basisopleiding kinder - en jongerentherapie

Facebookprofiel: Kirsten Van Fara

Sindy
Helsen

Contactpersoon voor de thema's prenatale diagnose en abortusverwerking

Klinisch psychologe
Relatie - en gezinstherapeut, contextueel therapeut
Basisopleiding Emotionally Focused Therapy (EFT)

Laura
Jacobs

Algemene stafmedewerker

Klinisch psychologe & schoolpsychologe
Criminologe
Basisopleiding interculturele bemiddeling

Ons team

print print