Katleen
Alen

Contactpersoon voor de thema's ongeplande zwangerschap en abortusverwerking

Silke
Brants

Contactpersoon voor de thema's prenatale diagnose en tienerzwangerschap

Facebookprofiel: Silke Van Fara

Kirsten
Elen

Contactpersoon voor het thema tienerzwangerschap

Facebookprofiel: Kirsten Van Fara

Sindy
Helsen

Contactpersoon voor de thema's prenatale diagnose en abortusverwerking

Laura
Jacobs

Algemene stafmedewerker

Ons team

print print