Fara standpunten

print print

Standpunten en aandachtspunten van Fara over zwangerschapskeuzes

Hoewel vrouwen en koppels voortdurend keuzes maken rond zwangerschap (over het al of niet proberen te vervullen van hun kinderwens, over het al of niet screenen), blijkt het thema van zwangerschapskeuzes vaak geen issue en krijgt het weinig aandacht in de publieke opinie. Vanuit het zelfbeschikkingsrecht wil men, goedbedoeld, de keuzevrijheid van de vrouw of het koppel waarborgen, met het risico dat men soms de vrouw of het koppel het gevoel geeft er alleen voor te staan. Of omdat men veronderstelt dat de nodige zorgomkadering – zowel medisch als psychosociaal aanwezig is. Dit is vaak inderdaad het geval, maar toch vallen sommige vrouwen uit de boot. Dit stilzwijgen loopt het risico om bepaalde taboes rond zwangerschapskeuzes en de verwerking ervan in stand te houden. Bovendien worden deze kwesties in de publieke opinie vaak weergeven in termen van pro en contra (bv. voor of tegen abortus), met een eenzijdige focus op respectievelijk het autonome beslissingsrecht van de vrouw of het ongeboren leven.

Fara wil deze zwangerschapskeuzes echter uitdrukkelijk meer, expliciet, genuanceerd en in een bredere context bespreekbaar maken, omdat ze net ‘levens’-belangrijk zijn. Vanuit onze jarenlange ervaring in de begeleiding van het beslissingsproces van vrouwen en koppels en studie rond deze thematieken, hebben wij vanuit hun beleving volgende standpunten, aandachtspunten en invalshoeken geformuleerd.

Ongeplande zwangerschap hoeft niet gelijk te zijn aan ongewenst kind

Lees meer hieronder

Waarom er werk moet gemaakt worden van discreet bevallen…

Lees meer hieronder

Gepolariseerd abortusdebat helpt de vrouwen niet

Lees meer hieronder

Taboe op beleving van abortus nog steeds actueel

Lees meer hieronder

Prenatale testen niet onschuldig – belang van geïnformeerde keuze

Lees meer hieronder

De verantwoordelijkheid van een keuze die je niet wil maken…

Lees meer hieronder

Taboe rond rouw na zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose

Lees meer hieronder

Gelijke onderwijskansen voor tienerzwangeren en jonge ouders

Lees meer hieronder

Tienermoeders hype en taboe

Lees meer hieronder

In de bijlage hieronder leest u meer over onze standpunten.
Vragen of bemerkingen? Bel de Farafoon op 016 38 69 50 of mail naar vragen@faranet.be