Fara jaarverslagen

print print

In onze jaarverslagen vindt u een overzicht van onze missie en visie, onze concrete werking en de realisatie van onze doelstellingen en acties tijdens de voorbije jaren.

2012 IN HET KORT

2012 was voor Fara een bewogen jaar: na meer dan 20 jaar expertise en vaste waarde in het werkveld als cRZ (centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen) werd op 24 mei 2012 de gloednieuwe naam bekend: Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes. Het interne visieontwikkelingstraject wees immers uit dat cRZ de lading niet meer dekte en een aantrekkelijkere naam aangewezen was. Doorheen haar geschiedenis is de organisatie zich immers gaan toespitsen op de begeleiding van beslissingsprocessen inzake zwangerschapskeuzes en de verwerking ervan. Verwijzend naar ‘Pharos’, de eerste vuurtoren op het gelijknamige Griekse eiland, wil Fara een lichtbaken zijn, dat mensen op weg helpt. Veeleer dan een directe richtingaanwijzer die aangeeft wat de weg is, willen wij mee helpen zoeken welke wegen en opties zich aandienen voor hen die voor een levensbelangrijke keuze staan. Deze duidelijkere profilering resulteerde in een nieuwe missie- en visietekst die vanaf nu als toetssteen dient voor de hele organisatie.

Deze naamsverandering ging bovendien gepaard met een heuse restyling in termen van een nieuwe huisstijl, een gloednieuwe website en een vernieuwd aanbod voor hulpvragers. In deze vernieuwingsoperatie werden uiteraard ook de hulpverleners niet vergeten. Zij vinden op onze website als het ware een online gids die een houvast biedt tijdens de begeleiding van hun cliënten bij zwangerschapskeuzes. Op 19 oktober 2012 werd ook een symposium georganiseerd waaraan een 120-tal hulpverleners uit de onderwijs-, welzijns- en gezondheidssector deelnamen. De rijkdom van dit symposium wordt tevens voor een groter publiek ontsloten met de uitgifte van het boek ‘Mag ik u feliciteren? Over hulpverlening bij zwangerschapskeuzes’ (juni 2013, LannooCampus).

Niet louter informeren, maar ook sensibiliseren en opiniëren blijft immers een van de kerntaken van Fara, en dit zowel naar hulpverleners als het grote publiek toe. Fara wil hierop in 2013 nog duidelijker inzetten.

Hieronder kan u het volledige Jaarverslag 2012 downloaden.
U vindt er ook de jaarverslagen van de voorgaande jaren.

Van al deze verslagen kan u desgewenst kosteloos een papieren versie opvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar vragen@faranet.be