Fara voor het grote publiek

print print

Fara-praatcafé over ongeplande zwangerschap en abortus

Op 3 april 2015 is het 25 jaar geleden dat de zogenaamde abortuswet goedgekeurd werd in ons land. Ongeplande zwangerschap en de mogelijkheid van abortus is ook vandaag in de publieke opinie een niet-onbesproken, soms zelfs controversieel onderwerp. Daarom vinden wij het als Fara belangrijk om 2015 aan te grijpen om te sensibiliseren door op een genuanceerde manier deze ethisch-gevoelige thematiek bespreekbaar te maken.

Eén op vier zwangerschappen is ongepland. Zulke zwangerschap stelt vrouwen, koppels en gezinnen voor een moeilijke keuze waar ze nooit voor hebben willen staan: behoud ik deze zwangerschap of kies ik voor abortus, of nog: kies ik voor een alternatief zoals pleegzorg of adoptie?

De beleving van een ongeplande zwangerschap kan evolueren: de zwangerschap komt onverwacht, ongelegen, druist misschien in tegen het ideaalbeeld dat de ouders voor ogen hadden, … maar dit hoeft niet zo te blijven. Een onverwachte zwangerschap blijft niet altijd ongewenst en hoeft niet hetzelfde te betekenen als een ongewenst kind. Toch zijn er ook zwangerschappen die ongewenst blijven. En ook een geplande zwangerschap kan twijfels oproepen. Maar moeten zij die voor de keuze staan, kiezen voor een toekomstperspectief waar zij mee verder kunnen, dat aansluit bij hun persoonlijke waarden.
We bekijken de beleving vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven, vertrekkende vanuit de beleving van de vrouwen en koppels in kwestie, om stil te staan bij de vraag wat een ongeplande zwangerschap, het moeten beslissen en abortus bij de deelnemers persoonlijk oproept.

Via informatie (vanuit een bespreking van facts & figures, de verschillende opties en de genuanceerde visie van Fara op het beslissingsproces) wil Fara in deze interactieve lezing op deze manier uitdagen tot reflectie rond het thema.

Bent u als middenveldsorganisatie of professionele organisatie geïnteresseerd in dit praatcafé? Wil u graag zo'n praatcafé organiseren voor uw lokale of regionale vereniging? Stuur een mailtje naar vragen@faranet.be!