Wat is de online gids voor hulpverleners?

Een tiener die bij ons verblijft, is zwanger.
Hoe begeleiden we haar best in de te nemen keuze? Betrekken we haar vriendje in het beslissingsproces of niet?

Een dame die ik begeleid, lijdt nog steeds erg onder een abortus van 20 jaar geleden. Wat kan ik voor haar doen?

We begeleiden een gezin, waarvan de moeder ongepland zwanger is. Ze weet niet of ze haar kind wel wil. Haar man wil absoluut van geen abortus weten. Wij zien dat een vierde kind echt wel haar draagkracht overstijgt. Hoe begeleiden we haar best?

Uit vragen van hulpverleners leren we dat professionals nood hebben aan concrete handvaten wanneer ze geconfronteerd worden met het thema ongeplande zwangerschap bij hun cliënten. Soms is er zelfs geen vraag van de cliënt zelf, maar eerder een bezorgdheid van de hulpverlener, die zijn of haar cliënt, bijvoorbeeld een zwangere tiener, zo goed mogelijk wil ondersteunen. Hulpverleners voelen zich vaak niet vertrouwd met besluitvormingsvragen omtrent een ongeplande zwangerschap of begeleidingsvragen na een abortus. Vaak is het ook niet eenvoudig een zwangere vrouw in contact te brengen met de meest passende zorg.

Met deze online gids willen we professionals een houvast bieden en een aantal richtlijnen geven bij de beslissingsbegeleiding, de begeleiding van kwetsbare zwangerschappen, het opzetten van een zorgnetwerk en het begeleiden van een verwerkingsproces.

Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het werken rond een van deze thema's, blijft Fara steeds bereikbaar voor specifieke informatie, advies of (anoniem) casusoverleg en specifieke doorverwijzing. Wanneer u en/of uw team zich verder willen verdiepen, biedt Fara ook vormingen (op maat) aan.

Natuurlijk is elke begeleiding van een kwetsbare zwangerschapsbeleving anders, afhankelijk van net die heel persoonlijke belevingsaspecten en van de persoonlijke leefomstandigheden van degene die begeleid wordt.