Praat over je abortus met lotgenoten

Sluit aan bij het nieuwe groepje dat start op 3 februari te Leuven.

Als je (h)erkenning zoekt, dan is dit wellicht iets voor jou! We komen samen in kleine besloten groepjes van gemiddeld 5 à 7 vrouwen (en mannen) die ervaringen uitwisselen.

Er is geen vast programma, maar thema's als omgaan met moeilijke gevoelens, rouw- en schuldverwerking, impact op je relatie(s), geheimhouding, kinderwens, zelfbeeld, kans tot groei, ... komen doorgaans aan bod. Een Fara-medewerker begeleidt het groepsproces en creëert ruimte voor ervaringsuitwisseling rond beleving en betekenisgeving.

Deelnameprijs bedraagt 10€/bijeenkomst (om praktische kosten te dekken). Prijs mag geen drempel vormen tot deelname, dus vraag gerust naar ons sociaal tarief. In principe engageer je je voor 3 bijeenkomsten.

Of maak je interesse kenbaar voor een ander moment en/of plaats.
Vanaf 4 geïnteresseerden wordt er een rustige ontmoetingsplek geregeld.

Wens je meer info of je in te schrijven, dat kan via:
vragen@faranet.be (link sends e-mail) of 016/38.69.50