Wat gaat er door je heen?

print print

Als je merkt dat je ongepland zwanger bent kunnen er tal van gevoelens door je heen gaan. Deze gevoelens kunnen je overspoelen en kunnen ook heel tegenstrijdig zijn. Misschien ben je in paniek, boos, bang, verdrietig. Tegelijk ben je misschien ook wel blij dat je zwanger bent.

Je gevoelens kunnen ook heel wisselend zijn, alsof je in een emotionele achtbaan terecht bent gekomen. Dat je gevoelens zo hevig zijn, is heel normaal: zwangerschap - gepland of ongepland - brengt vaak hevige emoties met zich mee. Ook dat je emoties tegenstrijdig kunnen zijn, is normaal; emoties houden zich niet aan de wetten van de logica.

Duw je emoties niet weg, ook al zijn ze onaangenaam. Ze vormen een gids in je beslissingproces, het is erg belangrijk om in contact te blijven met wat je hart voelt. Zoek een manier om je emoties een plek te geven. Je kan er bijvoorbeeld over schrijven in een dagboek. Of je kan iemand in vertrouwen nemen over wat er door je heen gaat.

Je zal allicht ook meteen gaan nadenken over wat je nu moet doen. Besef dat er verschillende opties zijn. Neem de tijd om ze allemaal te onderzoeken. Informeer je goed. Hoe meer je weet over de verschillende mogelijkheden, hoe beter je kan beslissen.

Bepaalde keuzes kunnen je bang maken. Loop daar niet van weg. Wees je bewust van je bezorgdheden en onderzoek ze. Misschien zijn ze niet allemaal terecht.

Voor een goed gesprek over alles wat er door je heen gaat kan je terecht bij de
Farafoon: 016 38 69 50, elke werkdag tussen 9 en 16 uur.