Op maat

print print

Fara kan ook vormingsmomenten (lezingen, workshops, intervisie, ...) op maat voor jouw team of organisatie bieden rond:

  • Tienerzwangerschappen
  • Ongeplande zwangerschap
  • Verwerking na abortus
  • Prenatale testen, diagnose en zwangerschapsafbreking

Een greep uit mogelijke onderwerpen:

  • Counseling bij het beslissingsproces bij een ongeplande zwangerschap
  • Counseling bij prenatale testen
  • Casusoverleg rond ongeplande zwangerschap, abortusverwerking, prenatale diagnostiek en/of zwangerschapsafbreking
  • Aan de slag met je team rond ethische aspecten van zwangerschapskeuzes
  • Het uitwerken van een beleid met betrekking tot opvang en begeleiding van zwangere leerlingen op school of het afstemmen van het schoolbeleid en het CLB-beleid inzake opvang en begeleiding van zwangere leerlingen.
  • ...

Kostprijs:
100 euro per uur per medewerker + verplaatsingskosten

Voor meer informatie kan u mailen naar vragen@faranet.be, 016 38 69 50.