Links

print print

Een goed gesprek

 • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)

  Een CAW is er voor alle vragen en problemen rond welzijn: relatieproblemen, geldproblemen, vragen in verband met criminaliteit. Het CAW zorgt voor informatie, advies, hulp, opvang en begeleiding.

  www.caw.be

 • Jongerenadviescentra (JAC)

  Een JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar helpen met al hun kleine en grote vragen en problemen. Jongeren kunnen er zelf binnenspringen om met een medewerker te praten. Als het JAC niet kan helpen, verwijst het de jongere door naar een andere dienst, zoals het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.

  www.jac.be

Abortuscentra in Vlaanderen

Hulp bij verwerking abortus

 • Fara

  Fara biedt specifieke groepsbegeleiding voor vrouwen met een abortuservaring. Ervaring leert dat sommige vrouwen na abortus behoefte hebben aan een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakte. Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met vrouwen die ook een abortus doormaakten? Dan kan je bij Fara terecht voor lotgenotencontact. Tijdens deze groepsgesprekken kan er gesproken worden over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.

Vlaamse adoptiediensten

Pleegzorg Vlaanderen

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Dankzij pleegouders kunnen ouders er weer bovenop geraken, zodat ze hun ouderrol weer met nieuwe kracht kunnen opnemen.

www.pleegzorgvlaanderen.be

Kwetsbare zwangerschappen

 • Parel

  Leuvense Hulpverlening bij Zwangerschap en Vroeg Ouderschap

  www.pareleuven.be

 • Zwanger in Antwerpen

  site voor de Antwerpse hulpverlener die wil verwijzen voor prenatale zorg

  www.zwangerinantwerpen.be

 • Geweld en zwangerschap

  Deze website geeft informatie over geweld tijdens de zwangerschap. Meestal is een zwangerschap een aangename, rooskleurige periode. Maar dat is jammer genoeg niet altijd het geval... in sommige relaties ontstaat of verergert partnergeweld net op dit moment.

  www.geweldenzwangerschap.be

Kraamzorg

 • Expertisecentra Kraamzorg

  Elk van de 6 expertisecentra kraamzorg heeft een documentatiecentrum met boeken en beeldmateriaal over zwangerschap, geboorte, kraamtijd, borstvoeding, opvoeding.
  Ze geven een deskundig antwoord op vragen over kraamzorg, de babyverzorging, de dienstverlening rond zwangerschap en geboorte in de regio. Ze hebben een aanbod aan kraammateriaal. Ze organiseren workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders. Ze geven vorming en bijscholing voor professionele zorgverleners

  www.expertisecentrakraamzorg.be

 • Familiehulp

  Familiehulp zorgt voor integrale kraamzorg; hiervoor staan de kraamverzorgenden garant. De kraamverzorgenden zijn professioneel opgeleid en gespecialiseerd in de kraamzorg. Ze staan borg voor een discrete en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de kraamperiode.

  www.familiehulp.be

 • Landelijke thuiszorg

  Deskundige kraamverzorgenden staan in voor hulp op maat. Zij zijn specifiek opgeleid, betrouwbaar en gebonden aan het beroepsgeheim.
  Kraamzorg biedt zorg op maat rond de geboorte bij :een thuisbevalling, een ziekenhuisbevalling, een meerling,een vroeggeboorte, een keizersnede en begeleiding bij borstvoeding

  www.landelijkethuiszorg.be

Hulp bij de opvoeding

 • Kind en Gezin

  Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

  www.kindengezin.be

 • Huizen van het Kind

  Een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale organisaties met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen

  www.huizenvanhetkind.be

 • Opvoedingswinkels

  De opvoedingswinkels helpen ouders aan algemene informatie over opvoeding en ontwikkeling. Ouders kunnen hier ook terecht voor een gesprek over de opvoedingssituatie. Verder organiseren ze allerlei activiteiten over opvoeding.

  www.groeimee.be/opvoedingswinkels

Moeilijke gezinssituaties

 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

  Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen hier tijdelijk terecht om moeilijke periodes in de opvoeding door te komen. Zij begeleiden het gezin bij hen thuis of bieden tijdelijke opvang van het kind aan in een leefgroep van het centrum.

  Voor intensievere begeleiding (tot 3x/week) kunnen tienerzwangeren vanaf 8 maanden of jonge ouders terecht met hun baby tot 6 maanden bij het team Amber die hen intensief kunnen begeleiden.

  www.ckg.be

 • Centra integrale gezinszorg (Cig)

  De Centra voor integrale gezinshulp bieden hulp aan gezinnen en gezinsleden met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan dat gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning dit doen. De centra voor integrale gezinszorg hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders.

 • Diensten begeleid zelfstandig wonen

  wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/voorzieningen/begeleid_zelfst.htm

Prenatale screening en prenatale diagnose

Bij Fara kan je ook terecht voor adressen van therapeuten en psychologen gespecialiseerd in rouw. Bel naar de Farafoon op 016 38 69 50 (elke werkdag tussen 9 en 16 uur) of stuur een mailtje naar vragen@faranet.be als je hierover meer info wil.